KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC, KÝ CHỦ VÀ KHẢ NĂNG ĂN MỒI CỦA BỌ RÙA Coccinella transversalis TRÊN RAU MÀU

Trần Văn Khải - Trường Đại học An Giang.

Tóm tắt

Kết quả khảo sát ghi nhận chu kì sinh trưởng của Coccinella transversalis biến động từ 25-66 ngày, thời gian ủ trứng là 3,69 ngày, giai đoạn ấu trùng là 11,6 ngày (có 4 tuổi), thời gian làm nhộng là 3,27 ngày. Tuổi thọ của thành trùng đực và thành trùng cái lần lượt là 18,1 ngày và 29 ngày với thời gian tiền đẻ trứng là 3-5 ngày. Con cái đẻ trứng trung bình là 212 trứng, với tỉ lệ trứng nở khá cao (80,12%). Tần số xuất hiện của bọ rùa C. transversalis trên cây bầu và cây ớt nhiều nhất. Bọ rùa C. transversalis có khả năng ăn rầy mềm (Aphis craccivora Aphis glycines) ở cả 4 giai đoạn ấu trùng và thành trùng. Bọ rùa C. transversalis tỏ ra có triển vọng trong công tác phòng trừ sinh học rầy mềm.

Từ khoá: Coccinella transversalis, Aphis craccivora, Aphis glycines, sự phát triển, thiên địch, bọ rùa bắt mồi, rầy mềm.

 

INVESTIGATING MORPHOLOGY, BIOLOGY, HOST PLANTS AND PREYING ABILITY OF Coccinella transversalis ON VEGETABLE

Summary

Research results show that the life cycle of Coccinella transversalisvaries from 25 to 66 days, the average incubation period is 3.69 days, the larval stage 11.6 days (aged 4), whilethe pupal 3.27 days. The mean longevity of male and female beetles is 18.1 and 29 days respectively, and the pre-oviposition is between 3 and 5 days. Each female lays 212 eggs on average with a high hatching (80.12%). Frequency of C. transversalis found on potted plants and peppers is superior. C. transversalis are able to feed on aphids (Aphis craccivora and Aphis glycines) in all four stages of larvae and insects. They appear to have the potential for biological control of aphids.

Keywords: Coccinella transversalis, Aphis craccivora, Aphis glycines, development, insectal enemy, preying Coccinella transversalis, aphid.

   

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
45 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992981
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
670
946
3206
1977507
5208
49778
1992981

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 06:59:22

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC