ỨNG DỤNG MÔ HÌNH STELLA ĐỂ TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NƯỚC

CHO VÙNG ĐÊ BAO KHÉP KÍN

Nguyễn Văn Tuấn - Trường Đại học An Giang.

Tóm tắt

Nghiên cứu tập trung vào việc sử dụng phần mềm hệ thống động (STELLA) để xây dựng mô hình cân bằng nước cho khu vực nghiên cứu, dựa vào sự biến động nguồn nước cung cấp cho vùng và nguồn nước được tiêu thụ để làm cơ sở tính toán lượng nước tồn trữ cho vùng nghiên cứu theo điều kiện tự nhiên và đặc điểm của cây trồng được thu thập thực tế ở khu vực nghiên cứu của năm mưa ít (2011-2012), kểm định (2014-2015) và năm mưa nhiều (2013-2014), kiểm định (2015-2016). Kết quả nghiên cứu cho thấy lượng nước trữ trong vùng nghiên cứu bị thiếu hụt nghiêm trọng, cụ thể vào năm mưa ít, lượng nước tồn trữ là -207,6x1010 m3, năm mưa nhiều lượng nước tồn trữ là -149,5x1010 m3. Kết quả nghiên cứu có thể làm cơ sở khoa học cho cơ quan quản lý địa phương trong việc chọn giải pháp vận hành các hệ thống thủy lợi trong mùa lũ.

Từ khóa: Cân bằng nước, mô hình STELLA, huyện Chợ Mới, Đê bao.

 

APPLYING STELLA MODEL TO CACULATE WATER BALANCE FOR

THE DIKE ENCLOSURES

Summary

The study focused on using dynamic system software (STELLA) to develop a water balance model for the researched site,based on the fluctuation of water supply to the region and the amount of water consumed. Thereby, it calculated the amount of stored water for the researched site subject to natural conditions and characteristics of the plants collected in this site in one year’s low rainfall (2011-2012), examined (2014-2015) and one year’s large rainfall (2013-2014), examined (2015-2016). The results show that the amount of water stored in the site is seriously deficient. Specifically, the low rainfall year had water storage of -207, 6x1010 m3, while the large rainfall year was -149.5x1010 m3. These findings provide scientific grounds for the local authorities to select solutions to operate the irrigation systems during the flood season.

Keywords: Water balance, STELLA model, Cho Moi district, dike enclosure.

  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
38 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992929
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
618
946
3154
1977507
5156
49778
1992929

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 06:38:47

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC