TINH HOA VĂN HÓA DÂN TỘC VÀ NHÂN LOẠI TRONG

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP CỦA HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Đức Thăng  - Trường Đại học An Giang.

Tóm tắt

Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh là tác phẩm văn chính luận quan trọng trong văn học Việt Nam hiện đại, được giảng dạy ở chương trình Trung học phổ thông nhiều năm. Các vấn đề như: quyền con người, quyền dân tộc, phương pháp lập luận, phong cách văn chính luận đã được đề cập khá rõ nét; nhưng về giá trị văn hóa - tư tưởng còn có thể tìm hiểu đào sâu, mở rộng thêm. Về phương diện văn hóa - tư tưởng, bản tuyên ngôn hàm chứa tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại. Tinh hoa văn hóa dân tộc trong Tuyên ngôn Độc lập thể hiện ở tinh thần đấu tranh giành độc lập cho đất nước, tự do cho dân tộc; tinh thần nhân đạo và hợp tác quốc tế đạt đến chính nghĩa, văn minh. Tinh hoa văn hóa nhân loại bao gồm những tư tưởng đúc kết trong Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ (1776), Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp (1789), chủ nghĩa Xã hội khoa học của Marx - Lenin và chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn. Bài viết tập trung luận bàn, khẳng định những vấn đề này.

Từ khóa: Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh, tinh hoa văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại.

 

CULTURAL QUINTESSENCE OF NATIONAND MANKIND IN  

HO CHI MINH’S DECLARATION OF INDEPENDENCE

Summary

Ho Chi Minh’s Declaration of Independence is an important political work in modern Vietnam literature that has been taught in high schools for many years. Such issues as human rights, national rights, argumental methods, political styles have been mentioned quite clearly; however, ideological and cultural values should be further addressed. In terms of culture and ideology, this declaration contains the cultural quintessence of nation and mankind. The nation’s cultural quintessence in the Declaration is expressed in the fighting spirits for the country’ independence, the people’s freedom; humanism and international cooperation up to justice and civilization. The mankind’s cultural quintessence is stemmed from the ideas inherent in The American Declaration of Independence (1776), The French Declaration of the Human Rights and Citizenship (1789), Socialism by Marx - Lenin and the Three Principles of the People by Ton Trung Son. This paper is aimed to address these issues.

Key words: Declaration of Independence, Ho Chi Minh, nation’s cultural quintessence, mankind’s cultural quintessence.

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
39 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1993040
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
729
946
3265
1977507
5267
49778
1993040

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 07:21:57

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC