SỬ DỤNG TƯ LIỆU THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN KIẾN THỨC CHO HỌC SINH

TRONG DẠY HỌC CH ĐỀ TỰ NHIÊN MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 3

Dương Huy Cẩn - Trường Đại học Đồng Tháp.

Trần Thanh Nguyên – SV, Trường Đại học Đồng Tháp.

Tóm tắt

Môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 nói chung, chủ đề Tự nhiên nói riêng bao gồm nhiều nội dung quan trọng, được lựa chọn một cách khoa học, phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh, đảm bảo mục tiêu đào tạo của nhà trường. Việc tổ chức dạy học của giáo viên bằng hình thức nào cũng phải tận dụng tối đa các tư liệu thực tiễn khác nhau để phát triển kiến thức cho học sinh. Bài viết này đề xuất một số biện pháp sử dụng tư liệu thực tiễn vào dạy học chủ đề Tự nhiên môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 để khai thác kiến thức theo hướng phát triển năng lực nhận thức của học sinh.

Từ khóa:Tư liệu thực tiễn, tự nhiên và xã hội, phát triển kiến thức.

 

USING AUTHENTIC MATERIALS TO DEVELOP STUDENTS’ KNOWLEDGE IN TEACHING NATURAL TOPICS OF THIRD-GRADE SOCIO-NATURAL SUBJECT

Summary

Third-grade socio-natural subject in general and natural topics in particular includes many important contents, selected scientifically and compatible with students' cognitive abilities, ensuring the school’s training objectives. No matter what teaching method is used by teachers, it must take full advantage of various authentic materials to develop students’ knowledge. This paper proposes a number of measures to use authentic materials in teaching natural topics of 3rd-grade Socio-Natural subject, as such to explore knowledge in the manner of developing students' cognitive competencies.

Keywords: Authentic materials, socio-natural, knowledge development.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
21 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

890495
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
350
450
1329
880805
24761
39465
890495

Your IP: 18.210.11.249
Server Time: 2020-10-27 15:43:58

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website