ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN

VỀ HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ ĐÀO TẠO  TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Nguyễn Văn Cảnh - Trường Đại học Đồng Tháp.

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Đồng Tháp trên 03 nội dung: Cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên hỗ trợ và các dịch vụ hỗ trợ sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn sinh viên hài lòng với hoạt động phục vụ đào tạo của nhà trường, tuy nhiên vẫn còn một số yếu tố chưa mang đến sự hài lòng của khá nhiều sinh viên cần phải được nhà trường quan tâm cải tiến. Ngoài ra việc sử dụng phương pháp phân tích hồi quy từng bước đã chỉ ra những yếu tố quan trọng có ý nghĩa giải thích tốt sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động phục vụ đào tạo tại trường.

Từ khóa: Sinh viên, hài lòng, phục vụ đào tạo.

 

ASSESSING THE STUDENTS’ SATISFACTION LEVEL ON TRAINING SERVICES

 AT DONG THAP UNIVERSITY

Summary

This study was conducted to assess the students’ satisfaction level on training services at Dong Thap University in terms of three categories, namely teaching facilities, service staffs and supportive services for students. The research results show that the majority of students are satisfied with the services at hand, but some limitations are found via a low satisfaction by quite a large number of students and need improving. In addition, the use of stepwise regression analysis has shown important factors that explain well the students' satisfaction on training services at Dong Thap University.

Keywords: student, satisfaction, training service.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
17 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

890555
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
410
450
1389
880805
24821
39465
890555

Your IP: 18.210.11.249
Server Time: 2020-10-27 17:05:18

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website