TRIẾT LÝ NHÂN SINH CỦA J.KRISHNAMURTI VÀ

GIÁ TRỊ THỰC TIỄN ĐỐI VỚI VIỆC GIÁO DỤC NHÂN VĂN

CHO CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Nguyễn Thị Hồng Yến - Trường CĐ Sư phạm Quảng Trị.

Tóm tắt

Krishnamurti là một nhà triết học nhân sinh lớn của thế kỷ XX. Triết học của ông đặt ra những vấn đề không chỉ là sự quan tâm của đương đại mà của mọi thời đại vì đó là những vấn đề muôn thuở của con người như số phận, sự hiện hữu, sự siêu việt và sự tha hóa… Theo ông, nguyên nhân gây ra sự tha hóa của con người trong xã hội phương Tây hiện đại là do cái tôi có nhiều ham muốn ích kỷ cá nhân. Ông đưa ra những giải pháp khuyên nhủ con người nên sống để thanh tẩy tâm hồn cá nhân và xã hội như là “đời không tâm điểm“, “Sống là hiện tượng  không thời  gian, tri là không suy niệm và hành động không chủ đích”. Thực chất đây là các giải pháp tâm linh, thiên về lay động, đánh thức thế giới nội tâm, đánh thức sự tự ý thức của cá nhân trong cuộc nhân sinh. Tuy không phải là cách làm mới trong lịch sử triết học và có phần duy tâm nhưng đóng góp quan trọng nhất của Krishnamurti là ở chỗ chỉ ra được vấn đề đang nổi cộm trong đời sống của mỗi cá nhân cũng như của xã hội hiện đại ngày nay.

Từ khóa: Cuộc đời là dòng sông thanh tẩy, sự tha hóa, triết học nhân sinh của Krishnamurti, tư tưởng nhân văn.

 

J.KRISHNAMURTI’S LIFE PHILOSOPHY AND PRACTICAL VALUES

FOR EDUCATING HUMANITIES TO THE VIETNAMESE IN THE CURRENT PHASE

Summary

J.Krishnamurti was the 20th century’s great life philosopher. His philosophy raises issues to not only contemporary concerns but to all times because these are eternal problems in human life such as fate, existence, transcendence and deterioration. In his view, human deterioration in modern Western society is caused by the self filled with selfishnesses. He offered solutions to persuade people to purify individuals and social souls via such lifestyles as "life without focus", "Living is a timeless phenomenon, knowing is without contemplations and acting without intents". In fact, these are spiritual solutions, inclining to move and awaken the inner world, awakening individual consciousness in human life. Although these are not new in the philosophical and idealistic history, Krishnamurti's most important contribution is to point out the emerging problems in individual life as well as in modern society nowadays.

Keywords: Life is a purifying river, deterioration, Krishnamurti's life philosophy, humanistic thought.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
14 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

890506
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
361
450
1340
880805
24772
39465
890506

Your IP: 18.210.11.249
Server Time: 2020-10-27 15:59:02

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website