ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ

ĐỐI VỚI NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN TẠI HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG

Lê Ngọc Hiệp – Trường ĐH An Giang.

Tóm tắt

Nghiên cứu này thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng nước, chất lượng nước và các nguy cơ cấp nước không an toàn ở khu vực nghiên cứu. Nghiên cứu được thực hiện tại 3 xã Nhơn Mỹ, Mỹ Hội Đông và Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang từ tháng 01/2017 đến tháng 06/2018. Nghiên cứu thu thập dữ liệu sơ cấp bằng phương pháp phỏng vấn hộ gia đình và sử dụng phương pháp thu mẫu nước hiện trường sau đó đánh giá chất lượng nước so với QCVN 02: 2009/BYT. Kết quả nghiên cứu cho thấy các hộ gia đình chủ yếu sử dụng nước máy để phục vụ ăn uống và sinh hoạt. Các hộ gia đình có kiến thức tốt về nước sạch, các dụng cụ chứa nước uống đều có nắp đậy, biện pháp khử trùng bằng nhiệt được các hộ dân áp dụng trước khi sử dụng vào mục đích ăn uống. Các mẫu nước thu ở hiện trường đều đạt QCVN 02/2009 về tiêu chuẩn về nước cấp. Nghiên cứu tiếp theo đánh giá sự ảnh hưởng của chất lượng nguồn nước cấp và các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe người dân tại 3 xã trên.

Từ khóa: Nước mặt, nước sạch, xử lý, nông thôn.

 

ASSESSING THE QUALITY OF DOMESTIC WATER AND RISK FACTORS

IN CHO MOI DISTRICT, AN GIANG PROVINCE

Summary

This study was conducted to assess the current state of water use, water quality and risks of unsafe water supply in the study area. The study was conducted in 3 communes: Nhon My, My Hoi Dong and Long Giang of Cho Moi district, An Giang province from January 2017 to June 2018. Primary data was collected by household interview method and field water sampling, followed by assessing water quality in reference to QCVN 02:2009/BYT. Research results show that households mainly used tap water for drinking, cooking and other routine activities. They were well aware of clean water, got drinking water containers with lids, and used heat disinfection methods prior to eating and drinking. Water samples collected at the field met QCVN 02:2009/BYT on water supply standards. Further research is supposed to assess the effect of quality of water supply sources and risk factors on the local people's health in these three communes. 

Keywords: Surface water, clean water, treatment and rural.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
17 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

890535
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
390
450
1369
880805
24801
39465
890535

Your IP: 18.210.11.249
Server Time: 2020-10-27 16:40:14

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website