PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT SEN TẠI HUYỆN THÁP MƯỜI

TỈNH ĐỒNG THÁP

Cao Thanh Tờ - TT DV Nông nghiệp Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Dương Ngọc Thành - Viện NCPT ĐBSCL, Trường ĐH Cần Thơ.

 

Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu dựa trên số liệu thu thập từ 52 nông hộ trồng sen tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Năng suất sen bình quân là 3,61 tấn/ha. Lợi nhuận bình quân là 30,64 triệu đồng/ha. Hiệu quả kỹ thuật (TE=0,81) và hiệu quả phân phối (AE=0,76) đạt khá. Tuy nhiên, hiệu quả chi phí (CE=0,61) đạt mức trung bình. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy Tobit các yếu tố như trình độ học vấn; kinh nghiệm sản xuất; tham gia tập huấn và tham gia đoàn thể, tổng thành viên gia đình có tác động tích cực vào việc cải thiện hiệu quả sản xuất của nông hộ trồng sen và ngược lại vay vốn làm hạn chế khả năng cải thiện hiệu quả sản xuất của nông hộ trồng sen.

Từ khóa: Đồng Tháp, hiệu quả sản xuất, màng bao dữ liệu, sen.

ANALYSING THE EFFICIENCY OF LOTUS PRODUCTION
IN THAP MUOI DISTRICT, ĐONG THAP PROVINCE

Summary

The research results are based on data collected from 52 lotus-growing households in Thap Muoi district, Dong Thap province. The average lotus yield is 3.61 tons/ha. The average profit is 30.64 million VND/ha. Technical efficiency (TE = 0.81) and Allocative eficiency (AE = 0.76) are quite good. However, the cost eficiency (CE = 0.61) is average. Results of estimated Tobit regression models such as educational attainment; production experience; participation in training and social activities, family members have positive impacts on lotus households’ production efficiency, while bank loans limits their production efficiency.

Keywords: Dong Thap, Data Envelopment Analysis, Lotus, Production efficiency.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
32 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1037050
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
284
2196
3218
1027763
12400
32854
1037050

Your IP: 3.237.20.246
Server Time: 2021-04-13 06:15:19

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website