SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THANG ĐO ĐIỂM TỔNG HỢP
KẾT HỢP VỚI PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC
ĐỂ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI PHÚ QUỐC

Nguyễn Vương – Trường ĐH Kiên Giang

Tóm tắt

Phát triển du lịch theo hướng bền vững luôn là mục tiêu quan trọng của các điểm đến du lịch hướng đến. Nghiên cứu nhằm xây dựng mô hình đánh giá sự phát triển du lịch bền vững của đảo Phú Quốc bằng phương pháp thang đo điểm tổng hợp kết hợp với phương pháp phân tích thứ bậc (AHP). Nghiên cứu đã cho thấy sự phát triển du lịch tại đảo Phú Quốc là một mô hình khá thành công và có mức độ bền vững tiềm năng nhưng chưa đáp ứng tốt tất cả các yếu tố bền vững, trong đó có yếu tố Môi trường được đánh giá là không bền vững, các tiêu chí đạt được mức độ bền vững tiềm năng là Kinh tế, Văn hóa - Xã hội và Cộng đồng và Phát triển du lịch. Nghiên cứu đã gợi ý một số giải pháp về chính sách và quy hoạch phát triển du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững du lịch biển đảo Phú Quốc.

 Từ khóa: AHP, phân tích thứ bậc, phát triển du lịch bền vững, Phú Quốc.

 

USING THE SCALE METHOD OF AGGREGATED SCORE COMBINED WITH THE ANALYTICAL HIERARCHICAL PROCESS TO EVALUATE THE SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN PHU QUOC

Summary

Developing tourism in a sustainable way has always been an important goal of travel destinations. This research aims to establish a model to evaluate sustainable tourism development via the scale method of aggregate score combined with the analytical hierarchical process (AHP). The research results show that Phu Quoc tourism model was quite successful, but limitedly sustainable, wherein the Environment factor was evaluated unsustainable, while those of Economy, Socio-Culture, Community and Tourism Development were sustainable. Thus, the research suggests a number of solutions on policy and tourism development planning to improve the quality of human resources, promote tourism promotion, and protect the environment for sustainable development of marine tourism in Phu Quoc island.

 Keywords: AHP, analytical hierarchical process, sustainable tourism development, Phu Quoc.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
23 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1036902
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
136
2196
3070
1027763
12252
32854
1036902

Your IP: 3.237.20.246
Server Time: 2021-04-13 04:44:11

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website