TÌM HIỂU MỘT SỐ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN
MÔ HÌNH CHẤP NHẬN CÔNG NGHỆ

Trịnh Thị Hợp- Trường Đại học An Giang

Tóm tắt

Bài nghiên cứu này tác giả tiến hành tóm tắt ngắn gọn các lý thuyết liên quan đến mô hình chấp nhận công nghệ, trong đó chủ yếu là làm rõ các mô hình nghiên cứu. Các lý thuyết được xem xét bao gồm: Lý thuyết Lan truyền sự đổi mới (IDT-Rogers, 1983), Lý thuyết Chấp nhận công nghệ (TAM- Davis, 1989; TAM 2 - Venkatesh & Davis, 2000; TAM 3 - Venkatesh và Bala, 2008) và Lý thuyết Hợp nhất và chấp nhận sử dụng công nghệ (UTAUT - Venkatesh, Morris và Davis, 2003). Ngoài ra tác giả còn đưa ra sự so sánh những khác biệt cơ bản giữa các mô hình, đặc biệt là tìm ra sự khác biệt trong phạm vi áp dụng chúng vào nghiên cứu thực nghiệm.
Từ khóa: Lý thuyết, mô hình, chấp nhận công nghệ.

STUDYING THEORIES OF TECHNOLOGY-ADOPTION MODELS

Summary

This paper gives a brief summary of theories of technology adoption models, focusing on clarifying models in consideration. It includes Innovation Diffusion Theory (IDT-Rogers, 1983), Technology Acceptance Model (TAM- Davis, 1989; TAM 2 – Venkatesh & Davis, 2000; TAM 3-Venkatesh & Bala, 2008), and Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT-Venkatesh, Morris, & Davis, 2003). In addition, the paper points out fundamental differences between these models, especially those differences in their empirical research applications.
Keywords:  Theory, Model, Technology acceptance. 

 

  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
13 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1906879
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
552
801
3709
1895513
10236
39552
1906879

Your IP: 3.236.225.157
Server Time: 2022-08-10 08:03:48

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC