VAI TRÒ CỦA NGUỒN NHÂN LỰC NỮ CHẤT LƯỢNG CAO
TRONG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ TIẾN BỘ XÃ HỘI
Ở TỈNH QUẢNG BÌNH HIỆN NAY

Nguyễn Thị Như Nguyệt- Trường Đại học Quảng Bình

Tóm tắt

     Quảng Bình đang trong quá trình hội nhập và phát triển nên sự đóng góp của nguồn nhân lực nữ nói chung, nguồn nhân lực nữ chất lượng cao nói riêng là vô cùng cấp thiết và quan trọng. Trên cơ sở làm rõ bản chất của khái niệm “nguồn nhân lực nữ” và “nguồn nhân lực nữ chất lượng cao”, bài viết tập trung phân tích vai trò của nguồn nhân lực nữ chất lượng cao trong thúc đẩy phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội ở tỉnh Quảng Bình hiện nay. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của nguồn nhân lực nữ chất lượng cao có hiệu quả trong thời gian tới góp phần phấn đấu đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.
    Từ khóa: Nguồn nhân lực nữ chất lượng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế, thúc đẩy tiến bộ xã hội, Quảng Bình.

THE ROLE OF HIGH QUALITY FEMALE HUMAN RESOURCES IN PROMOTING THE ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL PROGRESS
IN QUANG BINH PROVINCE

Summary

   Since Quang Binh is in the process of integration and development, the contribution of human resources in general and a high quality female one in particular is extremely significant. On clarifying the concept of "female human resource" and "high quality female human resource", the paper focuses on the role of high quality female human resources in promoting current economic development and social progress in Quang Binh. Thereby, it proposes some solutions boosting this high quality resource in the future for Quang Binh’s fast, sustainable growth.
  Keywords: high quality female human resources; promote economic development; promote social progress, Quang Binh.

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
13 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

732151
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
806
1567
5832
714197
13336
51872
732151

Your IP: 18.207.250.80
Server Time: 2020-07-08 13:27:35

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website