NGHI THỨC THỜ QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN
TRONG ĐẠO TỨ ÂN HIẾU NGHĨA

Trần Hoàng Phong- Trường Đại học Đồng Tháp
Nguyễn Quốc An- Sinh viên, Trường Đại học Đồng Tháp 

Tóm tắt

     Tứ Ân Hiếu Nghĩa là một tôn giáo bản địa được thành lập ở Nam Bộ vào khoảng giữa thế kỷ XIX bởi ngài Ngô Lợi. Tôn chỉ của tôn giáo này là “tu nhân - học Phật”. Để học Phật, trong các gia đình tín đồ luôn có sự hiện diện của bàn thờ tam bửu. Để “tu nhân” tín đồ bổn đạo đã được dạy phải thờ hình ảnh Quan Thánh Đế Quân. Việc thờ Quan Đế là sự thể hiện cụ thể của triết lí hiếu nghĩa của tôn giáo này do có sự gắn kết tính cách của nhân vật được thờ và yêu cầu tu nhân theo con đường hiếu nghĩa của đạo. Bài viết trình bày nguyên nhân, ý nghĩa và nghi thức thờ Quan Thánh trong gia đình tín đồ thông qua đặc tả về bàn thờ, liễn, kiêng kị, lễ cúng và các danh hiệu niệm khi cúng.
     Từ khóa: Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Quan đế, tôn giáo bản địa, thờ Quan Đế.

THE RITUALS OF WORSHIPING GUAN SHENG DI JUN
IN TU AN HIEU NGHIA RELIGION

Summary

     Tu An Hieu Nghia is an indigenous religion founded by Mr. Ngo Loi in Southern Vietnam around the mid nineteenth century. The mandate of this religion is “Virtue cultivating - Buddhist learning”. For Buddhist learning, the followers always have Three Jewels altars in their houses. For virtue cultivating, they have been taught to worship Guan Sheng Di Jun image. Worshiping Guan Yu concretely reflects the Hieu-Nghia philosophy of this religion due to the link between the worshiped character’s qualities and the requirement for Hieu-Nghia cultivation. The paper presents the causes, meanings and rituals worshiping Guan Yu in the follower families via specifying altars, jars, taboos, rituals and anniversary trophies.
     Keyword:  Tu An Hieu Nghĩa, Guan Sheng Di Jun, indigenous religions, Guan Yu worship. 

 

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
24 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

722690
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2167
1708
7993
702651
3875
51872
722690

Your IP: 3.236.64.1
Server Time: 2020-07-02 16:27:18

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website