ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI HÓA CHẤT, NỒNG ĐỘ HÓA CHẤT 
 VÀ THỜI GIAN KHỬ TRÙNG ĐẾN KẾT QUẢ TẠO MẪU SẠCH 
SA MỘC DẦU (Cunninghamia konishii Hayata)

Hồ Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Thoa,
Lê Văn Phúc - Trường Đại học Nông Lâm- Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

     Sa mộc dầu (Cunninghamia konishii Hayata) là nguồn gen quí hiếm được xếp vào nhóm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Sử dụng phương pháp nhân giống in vitro để bảo tồn và phát triển loài là cần thiết. Trong nghiên cứu này, đoạn thân non và đỉnh sinh trưởng cây Sa mộc dầu được nghiên cứu khử trùng để tạo vật liệu ban đầu cho nuôi cấy in vitro. Thí nghiệm được thực hiện với NaClO 20%; 30%; 40% trong thời gian 10-40 phút; H20210%, H20220% trong thời gian 10-40 phút; Ca (ClO)2 5%; 10%; 15% trong thời gian 10-20 phút, HgCl2 0,1%, 0,15%, 0,2% trong thời gian 5-15 phút. Kết quả cho thấy khử trùng với HgCl­2 0,1% trong thời gian 10 phút cho hiệu quả vô trùng mẫu cao nhất, đạt 73,33%.
      Từ khóa: Dung dịch; hóa chất; nồng độ; mẫu sạch; khử trùng.

EFFECTS OF CHEMICAL TYPES, CONCENTRATION AND STERILIZATION TIME ON CLEAN SAMPLES OF Cunninghamia konishii Hayata

Summary

     Cunninghamia konishii Hayata is a valuable genetic source classified as endangered to be extinct. Thus, it is necessary to use in-vitro propagation for its conservation and development. In this study, its young stems and buds were sterilized as clean samples for in-vitro propagation. The experiments were done repeatedly with NaClO 20%, 30%, 40% for 10-40 minutes; with H20210%, H20220%  for 10-40 minutes; with Ca (ClO)2 5%, 10%, 15% for 10-20 minutes; and with HgCl2 0,1%, 0,15%, 0,2% for 5-15 minutes. The results show that sterilization with HgCl2 0.1% for 10 minutes produced the cleanest samples of 73.33%.
      Keywords: Solutions; chemicals; concentration; clean sample; sterilization.

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
15 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

732244
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
899
1567
5925
714197
13429
51872
732244

Your IP: 18.207.250.80
Server Time: 2020-07-08 14:46:30

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website