NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH TRẠNG BỎ HỌC CỦA HỌC SINH
TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN AN PHÚ, TỈNH AN GIANG

Lê Thị Hồng Hạnh - Trường Đại học An Giang

Tóm tắt

Bỏ học là một hiện tượng giáo dục đang diễn ra ở nhiều cấp bậc và gây ra hậu quả nặng nề cho bản thân học sinh cũng như cho cả gia đình và xã hội. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng bỏ học của học sinh trung học cơ sở. Nghiên cứu đã kết hợp phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm và khảo sát 202 học sinh trung học cơ sở đã bỏ học tại huyện An Phú. Dữ liệu khảo sát được xử lý bằng phương pháp phân tích nhân tố, thống kê mô tả và phân tích hồi qui. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng bỏ học của học sinh trung học cơ sở huyện An Phú, đó là trình độ học vấn của cha mẹ, bản thân trẻ, vấn đề của địa phương và hoàn cảnh gia đình. Từ kết quả phân tích, nghiên cứu đã đề xuất một số kiến nghị nhằm giảm tình trạng bỏ học của học sinh bậc trung học cơ sở trên địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang. 
Từ khóa: Bỏ học, yếu tố ảnh hưởng, học sinh trung học cơ sở.

FACTORS OF JUNIOR HIGH SCHOOL DROPPING OUT IN AN PHU DISTRICT,
AN GIANG PROVINCE

Summary

Dropping out has occurred at many education levels and caused serious consequences for the drop-outs themselves, family and society as well. This study is to investigate factors in the dropping out by junior high school students. Data were collected by survey, semi-structured interview and focus group discussion among 202 junior high school drop-outs in An Phu district. The data were analyzed by descriptive statistics, factor and regression analysis. The results show that four major related factors were found: low education of parents, children themselves, local problems and family circumstances. Thereby, solutions have been suggested to reduce the drop-out rate of secondary school students in An Phu district, An Giang province.
Keywords: Drop-out, factor, junior high school students.

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
17 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

732238
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
893
1567
5919
714197
13423
51872
732238

Your IP: 18.207.250.80
Server Time: 2020-07-08 14:38:15

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website