ĐẶC ĐIỂM TRUYỀN THUYẾT ĐỊA DANH
CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ VÀ NHÂN VẬT
CÓ CÔNG CHỐNG GIẶC NGOẠI XÂM Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

                                                                           Đỗ Thị Hồng Hạnh- Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

Bài báo phân tích và xác định những đặc điểm truyền thuyết địa danh có liên quan đến những sự kiện lịch sử và nhân vật có công chống giặc ngoại xâm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Việc xác định những đặc điểm của truyền thuyết địa danh có liên quan đến những sự kiện lịch sử và nhân vật có công chống giặc ngoại xâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long được thực hiện bởi quá trình khảo sát, phân tích đặc điểm cấu tạo cốt truyện và việc tổ chức các yếu tố tự sự của truyền thuyết địa danh vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 
Từ khóa: Truyền thuyết, địa danh, lịch sử, cốt truyện, Đồng bằng sông Cửu Long.

THE CHARACTERISTICS OF PLACE-NAME LEGENDS RELATED TO HISTORICAL EVENTS AND ANTI-INVASION FIGURES IN THE MEKONG DELTA

Summary

This article analyzes and identifies the characteristics of place-name legends related to historical events and anti-invasion figures in the Mekong Delta. These characteristics are identified by surveying and analyzing the plot, structural features of narrative elements in the Mekong Delta place-name legends.
Keywords: Legends, place names, history, plot, the Mekong Delta. 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
30 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

722612
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2089
1708
7915
702651
3797
51872
722612

Your IP: 3.236.64.1
Server Time: 2020-07-02 15:31:02

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website