BẢO ĐẢM PHÁP LÝ QUYỀN CON NGƯỜI
TRONG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Nguyễn Quang Thành – Trường Chính trị Đồng Tháp

Tóm tắt

   Bài viết tập trung phân tích một số vấn đề có liên quan đến quyền con người, bảo đảm pháp lý quyền con người cũng như xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, chỉ ra được mối liên hệ trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền và đảm bảo pháp lý cho việc thực hiện quyền con người, đồng thời đề xuất một số kiến nghị.

Từ khóa: Quyền con người, nhà nước pháp quyền, đảm bảo pháp lý.

LEGALLY PROTECTING HUMAN RIGHTS
IN THE LEGAL STATE OF VIET NAM SOCIALIST REPUBLIC

Summary

The paper focuses on analyzing theoretical issues related to human rights, legal protection of human rights as well as establishing the legal state in Vietnam Socialist Republic. Thereby, it points out relationships in establishing the legal state and legally protecting for human rights implementation, and makes relevant recommendations.

Keywords: Human rights, legal state, legal protection.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
13 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

458670
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
13
1155
8880
441779
23763
27073
458670

Your IP: 34.204.203.142
Server Time: 2019-11-23 00:16:05

Lịch Âm - Dương

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website