PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG 
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Phạm Minh Giản - Trường ĐH Đồng Tháp,

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Học viện Quản lý giáo dục.

Tóm tắt

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông, đặc biệt trong xu thế đổi mới giáo dục hiện nay là một việc làm có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Bài viết trình bày yêu cầu phát triển đội ngũ về số lượng, cơ cấu, đặc biệt là chất lượng theo chuẩn phẩm chất và năng lực của người hiệu trưởng thông qua việc quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm, bồi dưỡng, cải thiện môi trường, tạo động lực thu hút và kiểm tra, đánh giá đội ngũ.

Từ khóa: Phát triển, đội ngũ, cán bộ quản lý, trung học phổ thông, chuẩn hiệu trưởng.

 

DEVELOPING HIGH SCHOOL MANAGERS IN ACCORDANCE
WITH PRINCIPAL STANDARDS RESPONDING TO EDUCATIONAL INNOVATION

Summary

Developing high school managers in the current trend of educational innovation is significant in boosting school development responding to the required innovation. The article presents criteria for developing this managerial staff in terms of quantity, structure, especially quality in accordance with high school principal standards of qualities and competencies via  planning, selecting, appointing, fostering, improving working environment, creating recruitment motivations as well as inspecting and evaluating.

Keywords: Develop, staff, educational managers, high school, principal standards.

 

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
14 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1116554
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
486
1052
4486
1102723
23567
40384
1116554

Your IP: 3.235.184.215
Server Time: 2021-06-17 13:15:11

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

Hoạt động Công Đoàn

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC