ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG RỪNG NGẬP MẶN TỈNH BẾN TRE

TRÊN CƠ SỞ ẢNH VỆ TINH GIAI ĐOẠN 1988 – 2018

Tôn Sơn1 và Phùng Thái Dương1*

1Trường Đại học Đồng Tháp

*Tác giả liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 05/12/2019; Ngày nhận chỉnh sửa: 17/4/2020; Ngày duyệt đăng: 29/4/2020

Tóm tắt

Bài báo chia sẻ cách khai thác và xử lý ảnh vệ tinh đa thời gian trong đánh giá biến động diện tích rừng. Tư liệu ảnh viễn thám Landsat 4, 5 TM và Landsat 8 OLI được sử dụng. Kết quả giải đoán ảnh viễn thám năm 1988, 1998, 2013 và 2018 và kết quả chồng xếp các bản đồ nói trên cho thấy: trong khoảng thời gian 30 năm từ 1988 đến 2018, tổng diện tích rừng ngập mặn ở tỉnh Bến Tre đã giảm 40% so với ban đầu (3.486,6 ha). Sự biến động diện tích rừng ngập mặn ở tỉnh Bến Tre có liên quan đến quá trình chặt phá rừng để đào ao nuôi tôm, sạt lở bờ biển, sự hình thành RNM trên các vùng đất mới bồi ven biển, các cồn đất ở vùng cửa sông, cũng như việc trồng mới rừng ngập mặn trong các ao nuôi tôm kém hiệu quả.

Từ khóa: Biến động, rừng ngập mặn, tỉnh Bến Tre, viễn thám.

------------------------------------------------------------------

EVALUATING MANGROVE FOREST FLUCTUATIONIN BEN TRE PROVINCE

VIA SATELLITE IMAGES IN THE PERIOD OF 1988-2018

Ton Son1, and Phung Thai Duong1*

1Dong Thap University

*Corresponding author: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Article history

Received: 05/12/2019; Received in revised form: 17/4/2020; Accepted: 29/4/2020

Abstract

This paper introduces how to exploit and process multi-temporal satellite images in evaluaing the changes of forest areas. Landsat 4, 5 TM and Landsat 8 OLI remote sensing image data were used. The results of the image interpretation in 1988, 1998, 2013, 2018 and the overlapping of the above maps show that during 30yearsfrom 1988 to 2018, the total area of mangroves in Ben Tre province was decreased by 40% compared to the initial area (3,486.6 ha). This area fluctuation is related to the process of deforestation for shrimp-raising  ponds, coastal erosion, the formation of mangroves on new coastal alluvial lands and soil dunes in estuaries, as well as planting new mangroves in inefficient shrimp ponds.

Keywords:Fluctuation, mangroves,Ben Tre province, remote sensing.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
38 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

861974
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
900
1348
2248
849785
35705
46911
861974

Your IP: 3.231.167.166
Server Time: 2020-09-28 12:31:37

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website