GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG D2D-NOMA TRONG MẠNG DI ĐỘNG 5G

Phạm Minh Triết1*, Đặng Hữu Phúc1, Nguyễn Hoàng Vũ1 và Kim Anh Tuấn1

1Trường Đại học Trà Vinh

*Tác giả liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 04/11/2019; Ngày nhận chỉnh sửa: 10/01/2020; Ngày duyệt đăng: 18/04/2020

Tóm tắt

Trong bài báo này chúng tôi muốn đưa ra giải pháp truyền thông tốt nhất cho mạng di động 5G, đó là sự kết hợp phương thức đa truy nhập phi trực giao với truyền thông thiết bị đến thiết bị dựa trên phân tích về xác suất dừng hoạt động của hệ thống. Để có được hiệu suất dừng tốt nhất chúng tôi đưa ra mô hình truyền thông kết hợp lựa chọn nhiều relay và đưa ra thuật toán lựa chọn relay hai giai đoạn giả định ước tính kênh truyền là hoàn hảo để tính toán xác suất dừng của thiết bị và các yếu tố tác động đến hiệu suất của hệ thống sau đó so sánh với phương thức truyền thông trước đây để thấy được hiệu quả của giải pháp này.

Từ khóa: 5G, D2D, NOMA, relay, xác suất dừng.

------------------------------------------------------------------------

D2D-NOMA COMMUNICATION SOLUTIONS IN 5G MOBILE NETWORK

Pham Minh Triet1*, Dang Huu Phuc1, Nguyen Hoang Vu1, and Kim Anh Tuan1

1Tra Vinh University

*Corresponding author: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Article history

Received: 04/11/2019; Received in revised form: 10/01/2020; Accepted: 18/04/2020

Abstract

In this paper, we present the best communication solution for 5G mobile network by combining non-orthogonal multiple access method with device-to-device communication based on a probability analysis of the system pause. For the best pause function, we propose a communication model of a multiple relay selection and a two-stage relay selection algorithm with the perfectly assumed channel for calculating the probability of the device pause and the factors affecting the system function in comparison to the previous communication method to show the effectiveness of this solution.

Keywords: 5G, D2D, NOMA, relay, pause probability.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
15 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

855702
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
254
1380
5417
838315
29433
46911
855702

Your IP: 18.207.106.142
Server Time: 2020-09-24 05:13:04

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website