NGHIÊN CỨU XỬ LÝ BÃ CÀ PHÊ LÀM GIÁ THỂ

TRỒNG RAU MUỐNG (Ipomoea aquatic) THEO PHƯƠNG PHÁP THỦY CANH

Nguyễn Thị Diễm Trinh1, Lê Thị Thùy Dung1 và Nguyễn Thị Phương2*

1Sinh viên, Trường Đại học Đồng Tháp

2Trường Đại học Đồng Tháp

*Tác giả liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 12/02/2020; Ngày nhận chỉnh sửa: 01/4/2020; Ngày duyệt đăng: 18/4/2020

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu là xác định phương pháp xử lý bã cà phê phù hợp để làm giá thể trồng rau muống bằng phương pháp thủy canh. Thí nghiệm được thực hiện hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức gồm: (1) Bã cà phê được xử lý bằng nước, (2) Bã cà phê được xử lý bằng vôi, (3) Bã cà phê được xử lý bằng giấm ăn và (4) Bã cà phê được xử lý bằng cách ủ compost. Kết quả thí nghiệm trên rau muống cho thấy, bã cà phê được xử lý bằng vôi cho khả năng sinh trưởng và năng suất đạt cao nhất. Bã cà phê được xử lý bằng vôi cho trọng lượng thân lá, trọng lượng toàn cây, chiều dài rễ, chiều cao cây, số lá/cây của cây rau muống tương ứng là 5,75 g, 7,21 g, 22,23 cm, 12,3 cm và 7,45 lá.

Từ khóa: Bã cà phê, phương pháp thủy canh, rau muống.

--------------------------------------------------------------------

TREATING COFFEE GROUNDS AND ITS APPLICATION AS SUBSTRATES

FOR WATER SPINACH (Ipomoea aquatic) GROWTH IN HYDROPONIC SYSTEM

Nguyen Thi Diem Trinh1, Le Thi Thuy Dung1, and Nguyen Thi Phuong2*

1Student, Dong Thap University

2Dong Thap University

*Corresponding author: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Article history

Received: 12/02/2020; Received in revised form: 01/4/2020; Accepted: 18/4/2020

Abstract

The study aims to identify a suitable treatment method of coffee grounds to make substrates for water spinach growth in the hydroponic system. The experiment was conducted completely random with 4 treatments of coffee grounds, respectivelywith (1) water, (2) lime, (3) vinegar, and (4) compost. The results showed that water spinach growth and yield on coffee grounds treated with lime was the highest. The obtained leaf and stem weight, fresh plant weight, root length, plant length, and leaf number of water spinach were 5.75 g, 7.21 g, 22.23 cm, 12.3 cm, and 7.45 leaves, respectively.

Keywords:Coffee grounds, hydroponic method, water spinach.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
37 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

861990
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
916
1348
2264
849785
35721
46911
861990

Your IP: 3.231.167.166
Server Time: 2020-09-28 12:39:08

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website