SỰ THAY ĐỔI THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA XOÀI BA MÀU (Mangifera Indica)

THEO ĐỘ TUỔI THU HOẠCH TRỒNG TẠI HUYỆN CHỢ MỚI, AN GIANG

Trần Xuân Hiển1*, Lê Thị Thúy Hằng1 và Nguyễn Tấn Hùng2

1Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

2Trường Đại học Tiền Giang

*Tác giả liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 13/02/2020; Ngày nhận chỉnh sửa: 15/4/2020; Ngày duyệt đăng: 29/4/2020

Tóm tắt

Xoài Ba Màu (Mangifera indica) được đánh giá về chất lượng ở các độ tuổi thu hoạch khác nhau. Đánh giá và phân tích một số thành phần hóa học (chất khô hòa tan, tinh bột, đường khử, vitamin C, carotene), từ đó xây dựng bảng màu cho trái xoài Ba Màu ở các thời điểm thu hoạch theo thời gian tồn trữ. Kết quả cho thấy có sự khác biệt về một số thành phần hóa học của xoài Ba Màu ở các độ tuổi thu hoạch. Xoài ở 110-115 ngày tuổi đạt độ chín thu hoạch nên sau 10 ngày tồn trữ vẫn giữ được giá trị cảm quan, hàm lượng chất khô hòa tan, carotene, đường khử tăng; vitamin C và tinh bột giảm, vẫn đảm bảo chất lượng cho việc tiêu thụ cũng như chế biến và đã xây dựng được bảng màu xoài Ba Màu ở 110-115 ngày tuổi theo thời gian tồn trữ.

Từ khóa: Carotene, chất khô hòa tan, đường khử, tinh bột, tồn trữ,vitamin C, xoài Ba Màu.

----------------------------------------------------------------------------

CHANGES IN CHEMICAL COMPOSITIONOFTRREE-COLOREDMANGO (Mangifera Indica)

UPONITS HARVESTING AGES IN CHO MOI, AN GIANG

Tran Xuan Hien1*, Le Thi Thuy Hang1, and Nguyen Tan Hung2

1 An Giang University, Viet Nam National University, Ho Chi Minh City

2Tiền Giang University

*Corresponding author: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Article history

Received: 13/02/2020; Received in revised form: 15/4/2020; Accepted: 29/4/2020

Abstract

Three-colored mango (Mangifera Indica) was evaluated for quality at different harvesting ages. The study was to evaluate and analyse its chemical compositions (soluble dry matter content, starch, reducing sugar, vitamin C, carotene) so as to come up with a colour band of this mango type upon its harvesting and storage times. The results showed that there were differences in its chemical composition at different harvesting ages. At 110-115 days, it was mature for harvesting and after 10 days of storage its sensory value remained fresh with its soluble dry matter content, carotene, and reducing sugar increased, but the vitamin C and starch content decreased. Thus, it was still good for consumption and processing. Thereby, the colour band of the three-colored mango harvested at 110-115 days and during storage times was made.

Keywords: Carotene, soluble dry matter, reducing sugar, starch, storage, vitamin C, three-colored mango.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
20 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

855722
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
274
1380
5437
838315
29453
46911
855722

Your IP: 18.207.106.142
Server Time: 2020-09-24 05:29:22

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website