KẾT QUẢ THEO DÕI TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG

CỦA SÒ HUYẾT Anadara granosa (Linner, 1759) TỪ ẤU TRÙNG TRÔI NỔI

ĐẾN SÒ GIỐNG CẤP 2 TRONG AO ĐẤT

Nguyễn Văn Giang1 và Phạm Thị Anh2*

1Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 3

2Trường Đại học Nha Trang

*Tác giả liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 08/01/2020; Ngày nhận chỉnh sửa: 17/4/2020; Ngày duyệt đăng: 25/4/2020

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện làm 2 giai đoạn, từ giai đoạn trôi nổi đến sò giống cấp 1 và từ sò giống cấp 1 đến sò giống cấp 2, mỗi giai đoạn đều ương 3 đợt. Kết quả ương giai đoạn 1 cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05) giữa các đợt ương về tỷ lệ sống (từ 21,8-24%). Chiều dài trung bình của sò đạt giá trị từ 1070 - 1130 µm/ cá thể. Ở giai đoạn ương giống cấp 2, tốc độ tăng trưởng tương đối không có sự khác biệt giữa 3 đợt ương. Tỷ lệ sống của 3 đợt ương lần lượt là 30%; 19,4% và 15,8%.

Từ khóa: Ao đất, ấu trùng trôi nổi, sinh trưởng, sò huyết, tỷ lệ sống.

---------------------------------------------------------------------------------

EVALUATING THE GROWTH RATE AND SURVIVAL RATE OF 

BLOOD CLAM Anadara granosa (Linner, 1759) FROM LARVAE  

TO JUVENILE STAGE REARING IN EARTHEN POND

Nguyen Van Giang1 and Pham Thi Anh2*

1Research Institute for Aquaculture 3

2Nha Trang University

*Corresponding author: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Article history

Received: 08/01/2020; Received in revised form: 17/4/2020; Accepted: 25/4/2020

Abstract

The investigation of “Evaluating of the growth rate and survival rate of blood clam (Anadara granosa) from larvae to juvenile stage in earthen pond” was carried out. during December 2017 to May 2018. First phase from larvae (Chotropoda stage) were rearing to juvenile (1-3mm) and the second phase juvenile (5-6mm). The research was done with three rearing trials. The results showed that: In the first stage, the survival rate of juvenile have no significant difference between time rearing (from 21,8-24%). The average length also reached 1070, 1120 and 1130 µm/larvae in 3 times, respectively). In the second stage rearing blood clam juvenile, the length has no difference between them but survival rate was too different. The survival rates in the three rearings were 30%, 19.4%, and 15.8%, respectively.

Keywords: Earthern pond, floating larvae, growth, blood clam, survival rate.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
16 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

855683
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
235
1380
5398
838315
29414
46911
855683

Your IP: 18.207.106.142
Server Time: 2020-09-24 04:54:14

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website