NGHIÊN CỨU THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ SẤY CHÂN KHÔNG

GỖ CĂM XE (Xylia xylocarpa

Bùi Thị Thiên Kim1*, Hoàng Thị Thanh Hương1 và Hồ Xuân Các2

*Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

**Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam

*Tác giả liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 20/11/2019; Ngày nhận chỉnh sửa: 16/3/2020; Ngày duyệt đăng: 24/3/2020

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng công nghệ sấy đến thời gian sấy chân không gỗ Căm xe (Xylia xylocarpa). Kết quả thí nghiệm cho thấy nhiệt độ sấy và thời gian chu kỳ thay đổi các cấp khác nhau thời gian sấy biến đổi khác biệt lớn.Thực nghiệm tìm được giá trị thông số nhiệt độ và thời gian mỗi chu kỳ phù hợp để rút ngắn tổng thời gian mẻ sấy như sau: gỗ 20x50x500 mm với nhiệt độ sấy 59 oC, thời gian chu kỳ sấy là 129 phút, có tổng thời gian sấy 42h, trong khi gỗ Căm xe cùng kích thước sấy hơi nước thời gian 130 h. Với gỗ 50x50x500 mm thì nhiệt độ sấy 59 oC và thời gian chu kỳ sấy là 119 phút, có tổng thời gian sấy 85 h, trong khi gỗ Căm xe cùng kích thước sấy hơi nước tổng thời gian sấy 183 h.

Từ khóa: Sấy chân không, thời gian chu kỳ, thời gian sấy, Xylia xylocarpa.

-----------------------------------------------

STUDYING THE PARAMETERS OF TECHNOLOGY USED

IN VACUUM DRYING PYINKADO (Xylia xylocarpa)

Bui Thi Thien Kim1*, Hoang Thi Thanh Huong1, and Ho Xuan Cac2

1Ho Chi Minh City University of Agriculture and Forestry

2Vietnam Forestry Science Technology Association

*Corresponding author: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Article history

Received: 20/11/2019; Received in revised form: 16/3/2020; Accepted: 24/3/2020

Abstract

The study is to evaluate the drying technology on the vacuum drying time for Pyinkado (Xylia xylocarpa). The results show that drying temperatures and cyclical timesat different levels varysubstantially. The experiments have identified the appropriate drying temperature and cyclical time to shorten the total drying time as follows: for the wood size 20x50x500 mm with a drying temperature 59oC, and drying cyclical time 129 min, the total drying time is 42 hours, while with the same wood size the steam drying method needs 130 hours. For the wood size 50x50x500 mm with a drying temperature of 59oC, and drying cyclical time119 min, the total drying time is 85 hours, while for the same size wood the steam-drying method needs 183 hours.

Keywords: Vacuum drying, cyclical time, drying time,Xylia xylocarpa.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
18 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

861920
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
846
1348
2194
849785
35651
46911
861920

Your IP: 3.231.167.166
Server Time: 2020-09-28 12:06:28

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website