HIỆN TRẠNG DỊCH BỆNH TRÊN ẾCH THÁI LAN (Rana tigerina)

NUÔI TẠI TỈNH TIỀN GIANG VÀ TỈNH ĐỒNG THÁP

Nguyễn Công Tráng1* và Nguyễn Diệu Bảo Duy2

1Trường Đại học Tiền Giang

2Sinh viên, Trường Đại học Tiền Giang

*Tác giả liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 11/07/2019; Ngày nhận chỉnh sửa: 07/01/2020; Ngày duyệt đăng: 07/02/2020

Tóm tắt

Nghiên cứu thực hiện khảo sát 120 hộ nuôi ếch Thái Lan ở Tiền Giang và Đồng Tháp nhằm đánh giá hiện trạng dịch bệnh trên ếch nuôi và chọn ra 1 bệnh có mức thiệt hại cao nhất để phân tích. Kết quả cho thấy, bệnh gây thiệt hại cao nhất cho nghề nuôi ếch ở 2 tỉnh là lở loét kèm xuất huyết (mức thiệt hại 33,0% ở Đồng Tháp; 45,5% ở Tiền Giang). Để điều trị bệnh này, người nuôi thường sử dụng các kháng sinh Cefalexine, Sulfadiazine, Amoxicilin và Enrofloxacin. Hóa chất xử lý môi trường được sử dụng phổ biến khi ếch mắc bệnh là muối, vôi, iodine, BKC, KMnO4 và CuSO4. Phân tích hồi quy cho thấy, hiệu quả điều trị của bệnh lở loét kèm xuất huyết có tương quan chặt với thời gian sử dụng kháng sinh (hiệu quả dự đoán 96,7%).

Từ khóa: Bệnh ếch, Đồng Tháp, ếch Thái, nuôi ếch, Tiền Giang.

---------------------------------------------------------------

DISEASE STATUS OF THAI FROG (Rana tigerina) FARMED

IN TIEN GIANG AND DONG THAP PROVINCE

Nguyen Cong Trang1* and Nguyen Dieu Bao Duy1

1Tien Giang University

2Student, Tien Giang University

*Corresponding author: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Article history

Received: 11/07/2019; Received in revised form: 07/01/2020; Accepted: 07/02/2020

Abstract

A survey was conducted by interviewing 120 frog households in Dong Thap and Tien Giang, aiming to assess the status of frog disease commonly found in Thai frogs farmed; thereupon, one disease with the worst damage was chosen for analysis. The results show that the disease with the worst damage on frog farming in the two provinces was sores with hemorrhage (causing 33.0% damage in Dong Thap; and 45.5% in Tien Giang). For treating this disease, farmers often used antibiotics of Cefalexine, Sulfadiazine, Amoxicilin and Enrofloxacin. The common chemicals used for environmental treatments during the frog disease were salt, lime, iodine, BKC, KMnO4 and CuSO4. The treatment effectiveness of this disease was correlated closely to the period of applying antibiotics (with 96.7% estimated effectiveness).

Keywords: Dong Thap, frog disease, frog farming, Tien Giang, Thai frog.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
11 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

862071
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
997
1348
2345
849785
35802
46911
862071

Your IP: 3.231.167.166
Server Time: 2020-09-28 13:53:28

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website