PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG MỨC KẾT HỢP VỚI PHẦN MỀM DESMOS

TRONG VIỆC ĐỊNH HƯỚNG LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC

Phạm Thị Trân Châu1*, Võ Đức Thịnh2, Ngô Thị Kim Yến1 và Trần Thuỵ Hoàng Yến2

1Sinh viên, Khoa Sư phạm Toán – Tin, Trường Đại học Đồng Tháp

2Khoa Sư phạm Toán – Tin, Trường Đại học Đồng Tháp

*Tác giả liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 19/5/2021; Ngày nhận chỉnh sửa: 28/7/2021; Ngày duyệt đăng: 28/8/2021

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ giới thiệu phương pháp đường mức dưới sự hỗ trợ của phần mềm Desmos - công cụ dạy và vẽ đồ thị để phân tích và định hướng tìm lời giải sơ cấp cho bài toán bất đẳng thức ở phổ thông. Bên cạnh đó chúng tôi cũng đưa ra một số nhận định để cho thấy việc sử dụng phần mềm Desmos trong việc dự đoán điểm rơi của bài toán bất đẳng thức lợi thế hơn một số phương pháp dự đoán điểm rơi trước đó. Hơn nữa, thông qua việc mô tả nghiệm bài toán tối ưu qua các hình ảnh trực quan, người dùng sẽ có thể cảm nhận tốt hơn về mối liên hệ giữa nghiệm tối ưu của bài toán với các nghiệm khả thi khác, từ đó có những hiểu biết sâu sắc hơn về bài toán tối ưu nói chung cũng như bài toán bất đẳng thức nói riêng.

Từ khóa: Bất đẳng thức,dự đoán điểm rơi, phần mềm Desmos, phương pháp đường mức.

 

 THE LEVEL-SET METHOD COMBINED WITH DESMOS SOFTWARE

TO ORIENT THE SOLUTION OF INEQUALITY PROBLEMS

Pham Thi Tran Chau1*, Vo Duc Thinh2, Ngo Thi Kim Yen1, and Tran Thuy Hoang Yen2

1Student, Department of Mathematics and Information Technology Teacher Education,
Dong Thap University

2Department of Mathematics and Information Technology Teacher Education,
Dong Thap University

*Corresponding author: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Article history

Received: 19/5/2021; Received in revised form: 28/7/2021; Accepted: 28/8/2021

Abstract

In this paper, we present the level-set method combined with Desmos software - a free graphing and teaching tool to analyze and find elementary solutions for inequality problems in high schools. Besides, we also show that Desmos outperforms some previous methods in predicting solutions to inequality problems. Moreover, the description of the optimization problem through visual images will help users feel better about the relationship between the optimal solution to optimization problems with feasible solutions; thereby better understanding the optimization problem in general as well as the inequality problem in particular.

Keywords:Desmos software, inequality problems, level-set method, predicting the solution. 

DOI: https://doi.org/10.52714/dthu.11.1.2022.919

Trích dẫn: Phạm Thị Trân Châu, Võ Đức Thịnh, Ngô Thị Kim Yến và Trần Thuỵ Hoàng Yến. (2022). Phương pháp đường mức kết hợp với phần mềm Desmos trong việc định hướng lời giải cho bài toán bất đẳng thức. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 11(1), 3-11.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
47 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992778
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
467
946
3003
1977507
5005
49778
1992778

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 05:43:59

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC