THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Trần Văn Điền* và Tiêu Thanh Sang

Khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng An ninh, Trường Đại học Đồng Tháp

*Tác giả liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 13/4/2021; Ngày nhận chỉnh sửa: 19/5/2021; Ngày duyệt đăng: 27/5/2021

Tóm tắt

Qua khảo sát 200 sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Đồng Tháp về các hoạt động giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên trong Nhà trường, chúng tôi tiến hành phân tích số liệu và đánh giá thực trạng các hoạt động giáo dục đạo đức cách mạng như: Giáo dục đạo đức cách mạng thông qua giảng dạy các môn học về lý luận chính trị; Thông qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng của các tổ chức Đảng và đoàn thể; Thông qua vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ giảng viên và thông qua ý thức tự giáo dục, tự rèn luyện đạo đức cách mạng của sinh viên. Từ đó, chúng tôi đề ra các giải pháp cơ bản nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp trong thời gian tới.

Từ khóa: Chất lượng, đạo đức cách mạng, giải pháp, giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp.

 

 

REALITY AND SOLUTIONS TO ENHANCE THE QUALITY OF REVOLUTIONARY ETHICAL EDUCATION FOR STUDENTS

AT DONG THAP UNIVERSITY

Tran Van Dien* and Tieu Thanh Sang

Department of Physical Education - National Security and Defense Education, Dong Thap University

*Corresponding author: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Article history

Received: 13/4/2021; Received in revised form: 19/5/2021; Accepted: 27/5/2021

Abstract

On surveying 200 students from Dong Thap University about revolutionary moral education activities for students, we coded and analyzed the collected data on the following categories: teaching subjects on political theory; propagating and educating revolutionary morality of party organizations and mass organizations; the pioneering role and exemplary of the teaching staff and students’ self-education and self-training in revolutionary ethics. Thereby, some fundamental solutions are proposed to contribute to improving the quality of revolutionary moral education for students of Dong Thap University in the coming time.

Keywords: Dong Thap University, education, revolutionary ethics, quality, solution

DOI: https://doi.org/10.52714/dthu.11.1.2022.922

Trích dẫn: Trần Văn Điền và Tiêu Thanh Sang. (2022). Thực trạng và giải pháp cơ bản nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cách mạng cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 11(1), 29-39.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
46 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992768
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
457
946
2993
1977507
4995
49778
1992768

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 05:41:13

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC