CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHÁC

Trần Thị Vành Khuyên

Bộ môn Khoa học Hành chính và Tổ chức nhân sự,
Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch sử bài báo:

Ngày nhận: 13/4/2021; Ngày nhận chỉnh sửa: 31/5/2021; Ngày duyệt đăng: 28/8/2021

Tóm tắt

Ở Việt Nam, cải cách hành chính được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đây là một quá trình đầy khó khăn và thử thách với rất nhiều rào cản. Đã có những địa phương thành công và trở thành hình mẫu cho nhiều địa phương khác học hỏi, vận dụng - tỉnh Đồng Tháp là một ví dụ điển hình. Bài viết này đánh giá kết quả đạt được trong cải cách hành chính của tỉnh Đồng Tháp, phân tích các yếu tố tạo nên thành công của Tỉnh từ đó đúc rút những bài học kinh nghiệm cho các địa phương khác để thực hiện Chương trình Cải cách hành chính đạt mục tiêu mong đợi.

Từ khóa: Cải cách hành chính, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

 

PUBLIC ADMINISTRATION REFORM IN DONG THAP AND LESSONS FOR OTHER PROVINCES

Tran Thi Vanh Khuyen

Department of Administrative Sciences and Organization - Personnel Management,

The National Academy of Public Administration in Ho Chi Minh City

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Article history

Received: 13/4/2021; Received in revised form: 31/5/2021; Accepted: 28/8/2021

Abstract

In Vietnam, public administrative reform is considered as an important mission to improve administration’s effects and effectiveness, contributing to develop economy – society and enhance the quality of people’s material and spiritual  life. This is a hard and challenging process with numerous barriers. Some provinces have succeeded, setting a good example for other provinces to follow and Dong Thap province is a typical one. The article assesses the results of Dong Thap’s public administrative reform, analyses the contributing factors and sums up experience lessons for other provinces to implement Public Administration Reform Program achieving expected goals.

Keywords: Administrative reform, PAR Index, PAPI, PCI, SIPAS.

DOI: https://doi.org/10.52714/dthu.11.1.2022.923

Trích dẫn: Trần Thị Vành Khuyên. (2022). Cải cách hành chính tại tỉnh Đồng Tháp và bài học kinh nghiệm cho các địa phương khác. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 11(1), 40-46.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
46 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992840
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
529
946
3065
1977507
5067
49778
1992840

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 06:06:31

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC