NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT CỦA GABRIEL GARCIA MARQUEZ

 QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU

Bùi Ngọc Trường Giang

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 19/5/2021; Ngày nhận chỉnh sửa: 05/7/2021; Ngày duyệt đăng: 28/8/2021

Tóm tắt

Bài viết trình bày những điểm nổi bật trong nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn Colombia Gabriel Garcia Marquez qua một số tác phẩm tiêu biểu: Trăm năm cô đơn, Chuyện buồn không thể tin được của Eréndira ngây thơ và người bà bất lương, Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi, trên cơ sở vận dụng lý thuyết thi pháp nhân vật. Qua việc khảo sát các phương diện xây dựng hình tượng nhân vật bài viết chỉ ra những điểm sáng tạo độc đáo của nhà văn trong việc tạo hình ngoại diện, khắc họa nội tâm, xây dựng tính cách qua hành động, đối thoại và độc thoại của các nhân vật hoặc qua cái nhìn của các nhân vật khác. Cách tiếp cận thi pháp nhân vật khi nghiên cứu tác phẩm tiêu biểu của G.G. Marquez sẽ giúp người đọc cảm nhận và lí giải sâu hơn về tín hiệu thẩm mĩ và giá trị tư tưởng được nhà văn gửi gắm qua hệ thống nhân vật.

Từ khóa: Đối thoại, độc thoại nội tâm, Gabriel Garcia Marquez, hành động, nghệ thuật xây dựng nhân vật, ngoại hình, tâm lí, thi pháp nhân vật,.

 

THE ART OF CONSTRUCTING CHARACTERS BY GABRIEL GARCIA MARQUEZ

IN SOME TYPICAL WORKS

Bui Ngoc Truong Giang

School of Education, Can Tho University

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Article history

Received: 19/5/2021; Received in revised form: 05/7/2021; Accepted: 28/8/2021

Abstract

The article highlights the art of character building by a Colombian writer - Gabriel Garcia Marquez in a number of typical works:One Hundred Years of Solitude; The Incredible, Sad Tale of Innocent Eréndira and Her Heartless Grandmother; and Memories of My Melancholy Whores, by applying character poetic theory and fanciful realism. Surveying the aspects of building character figures, the article points out the writer’s uniqueness in creating the appearance, depicting the inner, constructing personality through actions, dialogues, and interior monologues of the characters or in the eyes of other characters. The character poetic approach to the typical works of G.G. Marquez will help readers master better the aesthetic signals and ideological values conveyed by the writer in the character system.

Keywords: Action, appearance, character building art, character poetic method, dialogue, Gabriel Garcia Marquez, inner monologue, psychology.

DOI: https://doi.org/10.52714/dthu.11.1.2022.927

Trích dẫn: Bùi Ngọc Trường Giang. (2022). Nghệ thuật xây dựng nhân vật của Gabriel Garcia Marquez qua một số tác phẩm tiêu biểu. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 11(1), 73-83.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
39 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992750
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
439
946
2975
1977507
4977
49778
1992750

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 05:35:16

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC