LỖI VÀ NGUYÊN TẮC SỬA LỖI VIẾT CÂU TRONG VĂN BẢN

CHO HỌC SINH DÂN TỘC KHMER Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC

PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Mai Thị Vân

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn,

Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 25/3/2021; Ngày nhận chỉnh sửa: 21/5/2021; Ngày duyệt đăng: 28/8/2021

Tóm tắt

Giáo dục tiếng Việt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số trong đó có học sinh dân tộc Khmer luôn là một trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng. Tuy nhiên do một số nguyên nhân nên kết quả dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc Khmer vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi, nhiều học sinh còn mắc lỗi trong quá trình sử dụng tiếng Việt. Đặc biệt là trong quá trình tạo lập văn bản số lượng học sinh mắc lỗi viết câu rất cao. Vì vậy bài viết sẽ tập trung làm rõ những lỗi viết câu mà học sinh dân tộc Khmer ở các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang mắc phải trong quá trình tạo lập văn bản thông qua kết quả khảo sát 183 bài kiểm tra. Kết quả khảo sát đã cho thấy trong quá trình tạo lập văn bản học sinh dân tộc Khmer mắc rất nhiều lỗi nhưng chủ yếu là 4 nhóm lỗi đó là lỗi dấu câu, lỗi cấu trúc, lỗi logic và lỗi phong cách. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, bài viết đã đưa ra 3 nguyên tắc sửa lỗi câu cho học sinh dân tộc Khmer đó là: Sửa lỗi câu phải nhằm khắc phục được các nguyên nhân chủ yếu của học sinh vùng song ngữ; Sửa lỗi câu phải giúp học sinh biết cách phát hiện lỗi, nhận biết nguyên nhân và cách sửa chữa và sửa câu phải chú ý đặt câu vào đoạn, bài và mục đích của người viết. Tuy bài viết mới chỉ dừng lại ở bước khởi đầu trong một phạm vi hẹp nhưng hy vọng trong một quá trình nghiên cứu khác, chúng tôi sẽ quay trở lại để tìm hiểu và mở rộng hơn vấn đề nghiên cứu, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học Tiếng Việt cho học sinh dân tộc Khmer.

Từ khóa: An Giang, học sinh dân tộc Khmer, tiếng Việt.

  

 ERRORS AND ERROR CORRECTION IN WRITTEN DISCOURSE

FOR HIGH SCHOOL KHMER ETHNIC STUDENTS IN AN GIANG PROVINCE

Mai Thi Van

Social Sciences and Humanities Research Center,

An Giang University, Viet Nam National University, Ho Chi Minh City

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Article history

Received: 25/3/2021; Received in revised form: 21/5/2021; Accepted: 28/8/2021

Abstract

Vietnamese language education for ethnic minority students, including Khmer students, is one of the issues considered particularly important by The Party and The Government. However, for some reasons, the results of teaching Vietnamese to Khmer students are not very good. Many students make mistakes in using Vietnamese, especially in creating texts. Therefore, the article focuses on clarifying mistakes made by Khmer students in high schools in An Giang Province on investigating 183 tests. The result shows that the Khmer students made many mistakes falling into 4 categories: punctuation, structural, logic, and text style. Under the current situation, the paper presents three principles for correcting sentences for Khmer ethnic students: correcting sentence mistakes in order to overcome the main causes of bilingual students; to detect errors, identifying causes and correction techniques; paying close attention to placing sentences into paragraphs, essay and purpose of the writer. This article is limited in both breadth and depth, so hopefully we will further explore the topic to improve the effectiveness of teaching Vietnamese to Khmer students.

Keywords: An Giang, Khmer students, Vietnamese language.

DOI: https://doi.org/10.52714/dthu.11.1.2022.929

Trích dẫn: Mai Thị Vân. (2022). Lỗi và nguyên tắc sửa lỗi viết câu trong văn bản cho học sinh dân tộc Khmer ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 11(1), 91-99.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
37 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1993028
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
717
946
3253
1977507
5255
49778
1993028

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 07:17:42

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC