HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

CỦA DOANH NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP HỆ THỐNG QUIDAMTUR

Nguyễn Thị Thanh Nga

Trường Du Lịch - Đại học Huế

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 22/4/2021; Ngày nhận chỉnh sửa: 14/6/2021; Ngày duyệt đăng: 28/8/2021

Tóm tắt

Trách nhiệm xã hội đã được nghiên cứu rộng rãi trong thập kỷ qua, có rất nhiều tài liệu liên quan đến trách nhiệm xã hội ở các công ty lớn trong lĩnh vực khách sạn và du lịch, nhưng vẫn thiếu thông tin về hệ thống báo cáo trách nhiệm xã hội trong ngành lữ hành. Hơn nữa, có rất ít nỗ lực để phát triển một mô hình giải quyết trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong các môi trường đa dạng với các bối cảnh thị trường và văn hóa xã hội khác nhau. Vì vậy, sau khi đã làm rõ các định nghĩa của trách nhiệm xã hội, mô hình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và hệ thống báo cáo trách nhiệm xã hội có sẵn tại Châu Âu, bài báo tập trung phân tích hệ thống báo cáo của QUIDAMTUR để đánh giá trách nhiệm của các công ty du lịch. Đây là hệ thống đánh giá được phát triển dựa trên khía cạnh kinh tế, môi trường, văn hóa và xã hội. Bài báo là tài liệu tham khảo cho các công ty lữ hành xây dựng hệ thống đánh giá trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Từ khóa: Hệ thống đánh giá, QUIDAMTUR, trách nhiệm xã hội.

 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORTING SYSTEMS:

A CASE STUDY OF QUIDAMTUR

Nguyen Thi Thanh Nga

School of Hospitality & Tourism - Hue University

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Article history

Received: 22/4/2021; Received in revised form: 14/6/2021; Accepted: 28/8/2021

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) has been widely studied during the last decade and while a lot of current literature is related to CSR in big companies within the hospitality and tourism sector, there is little information regarding CSR reporting system in travel tourism. Moreover, little attempt has been made to develop a model accounting for corporate social responsibility in diverse environments with differing socio-cultural and market settings. Therefore, after having clarified the definitions of CSR and of CSR reporting systems available in Europe, the article concentrates on the analysis of QUIDAMTUR reporting systems for assessing the responsibility of tourism companies. It is a reporting system developed based on the dimensions of economy, environment, culture, and society. The study is a reference for Travel Agents Society and Tour operators to build up CSR reporting system.

Keywords: Corporate social responsibility, QUIDAMTUR, reporting system.

DOI: https://doi.org/10.52714/dthu.11.1.2022.930

Trích dẫn: Nguyễn Thị Thanh Nga. (2022). Hệ thống đánh giá trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Trường hợp hệ thống QUIDAMTUR. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 11(1), 100-108.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
53 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992795
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
484
946
3020
1977507
5022
49778
1992795

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 05:49:28

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC