Thứ năm, ngày 28 Tháng 5 năm 2020

Email   |   Blackboard   |

Đăng nhập

Đăng nhập

Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Ghi nhớ trạng thái đăng nhập

Hiện nay, môi trường và các vấn đề về ô nhiễm môi trường mang tính toàn cầu đang đe dọa đến sự phát triển kinh tế xã hội và sự sống còn của nhân loại. Do việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên không hợp lí đã dẫn đến sự mất cân bằng về sinh thái, môi trường bị suy giảm nghiêm trọng. Vì vậy, để đảm bảo chiến lược phát triển bền vững, bên cạnh việc đào tạo nhân lực cho các ngành mũi nhọn thì nhân lực cho ngành môi trường cũng cần phải được chú trọng.

Khoa học môi trường là ngành khoa học nghiên cứu mối quan hệ và tương tác qua lại giữa con người và môi trường xung quanh nhằm mục đích bảo vệ môi trường sống của con người trên trái đất.

Xuất phát việc đáp ứng nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực về môi trường cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Đồng Tháp đã mở mã ngành đào tạo đại học ngành Khoa học môi trường từ năm 2006. Trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, năm học 2013 – 2014, ngành Khoa học môi trường chính thức được giao về dưới sự quản lý của Khoa Tài nguyên và Môi trường.

Các cựu sinh viên thành đạt xuất thân từ ngành Khoa học môi trường ĐH Đồng Tháp hiện đang công tác tại các vị trí:

  • Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học công nghệ ở các tỉnh, thành phố; Các phòng Tài nguyên và Môi trường ở các quận, huyện; Các chi cục bảo vệ môi trường; cảnh sát môi trường.
  • Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn của các bệnh viện.
  • Bộ phận môi trường của các công ty, tập đoàn.
  • Các công ty chuyên nghiệp về môi trường.
  • Các công ty cấp thoát nước, môi trường đô thị, công trình công cộng,….
  • Các dự án quy hoạch môi trường, quan trắc chất lượng môi trường và đánh giá tác động môi trường.
  • Ban quản lý dự án của các dự án trong và ngoài nước liên quan đến môi trường, đô thị, môi trường công nghiệp, quản lí tài nguyên thiên nhiên và vệ sinh môi trường nông thôn.
  • Các tổ chức quốc tế có liên quan đến môi trường; Các tổ chức khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên; Các viện nghiên cứu liên quan đến môi trường.