Thứ hai, ngày 25 Tháng 5 năm 2020

Email   |   Blackboard   |

Đăng nhập

Đăng nhập

Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Ghi nhớ trạng thái đăng nhập

Hiện tại, ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Đồng Tháp là cơ sở thứ 2 tham gia đào tạo ngành Quản lý đất đai trình độ đại học (hệ chính quy tập trung 04 năm, hệ vừa làm vừa học 4,5 năm, hệ liên thông 2 năm). Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng kỹ sư, có kiến thức chuyên môn sâu và rộng, có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ nghề nghiệp và có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ được áp dụng cho khóa tuyển sinh 2008 đến nay, gồm có 2 phần chính là giáo dục đại cương (1,5 năm) và giáo dục chuyên ngành (2,5 năm).

Giáo dục đại cương

Sinh viên được học tập các môn học để bổ trợ chuyên ngành gồm Toán cao cấp (bổ trợ cho các môn học về Trắc địa, Bản đồ, Quy hoạch, Thống kê và Chỉnh lý biến động đất đai, Hệ thống thông tin địa lý, Thị trường bất động sản,…), Vật lý đại cương, Hóa học đại cương, Sinh học đại cương(bổ trợ cho các môn học chuyên ngành về Thổ nhưỡng, Khoa học đất, Bạc màu, Phì nhiêu,…), Pháp luật Việt Nam đại cương (bổ trợ cho các môn học về Pháp luật và thanh tra đất đai, Quản lý Nhà nước về đất đai,…), Kinh tế học (bổ cho các môn học Thị trường bất động sản, Phân hạng định giá đất,…)

Giáo dục chuyên ngành

Sinh viên được học tập và nghiên cứu một số môn học chuyên ngành như sau :

  • Trắc địa bản đồ, Hệ thống thông tin địa lý (GIS), Viễn thám.
  • Khoa học đất, Môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên.
  • Bất động sản, Phân hạng định giá đất,…
  • Pháp luật đất đai, Quản lý Nhà nước về đất đai, Giải quyết tranh chấp,….
  • Quy hoạch phân bố sử dụng đất, Quy hoạch và phát triển đô thị - nông thôn.
  • Đăng ký thống kê, Lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính,…

Các môn học đều có phần lý thuyết và thực hành. Ở nội dung thực hành, sinh viên được huấn luyện kỹ năng làm việc với các phần mềm chuyên ngành: ArcGIS, MapInfo, ENVI, ViLIS, TK05, AutoCAD, Microstation,….

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc trong cả nước ở các cơ quan ban ngành như sau:

- Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ; Phòng Tài nguyên và môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất cấp tỉnh và huyện, cán bộ địa chính xã,phường, thị trấn,…

- Các cơ quan quản lý nhà đất, đô thị, xây dựng, các công ty về nhà đất, khảo sát đo đạc,…

- Các cơ quan khác theo yêu cầu của công việc thực tế có sử dụng kiến thức chuyên môn về Quản lý đất đai

Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành quản lý đất đai, có thể tiếp tục học sau đại học các chuyên ngành sâu như sau: Kỹ thuật trắc địa; Bản đồ, Viễn thám và Hệ thông tin địa lý; Khoa học đất, Khoa học môi trường, Pháp luật đất đai tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.