Thứ hai, ngày 25 Tháng 5 năm 2020

Email   |   Blackboard   |

Đăng nhập

Đăng nhập

Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Ghi nhớ trạng thái đăng nhập

(English content is not available at the moment)

Ban chủ nhiệm Khoa:

  • Ths. Phạm Thế Hùng, Phó trưởng khoa (phụ trách)

Ban chi Ủy chi bộ Khoa:

  • Đ/c Nguyễn Hữu Tân, Phó bí thư chi bộ
  • Đ/c Phạm Thế Hùng, Chi ủy viên

Tổ công đoàn bộ phận:

  • Ths. Ngô Thạch Thảo Ly, Tổ trưởng tổ công đoàn.
  • Ths. Nguyễn Trọng Nhân, Tổ phó tổ công đoàn.

Bí thư Liên chi đoàn Khoa:

  • Ths. Phan Văn Tuấn

(update: 31/1/2020)