Thứ hai, ngày 25 Tháng 5 năm 2020

Email   |   Blackboard   |

Đăng nhập

Đăng nhập

Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Ghi nhớ trạng thái đăng nhập

Bộ môn Nuôi trồng Thủy sản được thành lập từ tháng 3 năm 2009, trực thuộc Khoa Sinh học. Đến tháng 7 năm 2013, Bộ môn được chuyển về dưới sự quản lý của Khoa Tài nguyên và Môi trường.  

Chức năng chính của Bộ môn là tham gia quản lý và phân công giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng Thủy sản, trình độ đại học đang được đào tạo tại Trường Đại học Đồng Tháp. Đồng thời, để nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy của giảng viên, Bộ môn tham gia quản lý và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng; sinh hoạt học thuật Bộ môn và hợp tác với các cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp, các viện trung tâm nghiên cứu về nuôi trồng thủy sản, các cửa hàng kinh doanh thức ăn thuốc thú y thủy sản, các công ty sản xuất và kinh doanh về thủy sản.

Về nhân sự, hiện tại Bộ môn Nuôi trồng Thủy sản có tổng cộng 08 viên chức, giảng viên. Về trình độ, Bộ môn hiện có 03 nghiên cứu sinh, 05 thạc sĩ (trong đó có 01 chuyên viên chính, 01 thạc sĩ đã chuyển về Trung tâm Phân tích nhưng vẫn giảng dạy và sinh hoạt ở Bộ môn). Cụ thể:

  • ThS. CVC. Nguyễn Hữu Tân, Trưởng Bộ môn
  • ThS. Nguyễn Thị Hồng Nho
  • ThS. Nguyễn Gia Hiển
  • ThS. Nguyễn Thị Thành
  • ThS. Nguyễn Thị Thủy
  • ThS. Trần Đạt Huy
  • ThS. Huỳnh Thị Ngọc Thanh (đã chuyển về Trung tâm Phân tích)
  • ThS. Hà Huỳnh Hồng Vũ

Về cơ sở vật chất của Bộ môn để phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học đang từng bước được trang bị, bao gồm: bể để nghiên cứu và thực hành, đồng thời liên kết với các cơ sở nuôi trồng thủy sản trong và ngoài tỉnh để hợp tác nghiên cứu và đào tạo.