Chủ nhật, ngày 05 Tháng 7 năm 2020

Email   |   Blackboard   |

Đăng nhập

Đăng nhập

Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Ghi nhớ trạng thái đăng nhập

Mobile applications for environmental science students

Trắc nghiệm cấp thoát nước water supply quizzes app
Trắc nghiệm xử lý nước thải wastewater treatment quizzes app
Trắc nghiệm chất thải rắn solid waste engineering quizzes app
Trắc nghiệm cây thuốc phổ biến medicinal plants quizzes app
Aquaponics game a game to practice english vocabulary

 

ArcGIS là phần mềm hệ thống thông tin địa lý của Hãng ESRI rất nổi tiếng và đang được tin dùng trên toàn thế giới. ArcGIS là một hệ thống phần mềm cung cấp một giải pháp tổng thể về hệ thống thông tin địa lý, bao gồm nhiều modul khác nhau, đáp ứng nhu cầu cho mọi tổ chức, từ những người sử dụng đơn lẻ cho đến hệ thống có tính toàn cầu.

ArcGIS. ​

Phần mềm ArcGIS cung cấp nhiều chức năng để có thể:
 

  • Xây dựng một mô hình xử lý không gian rất hữu dụng cho việc tìm ra các mối quan hệ, phân tích dữ liệu và tích hợp dữ liệu.
  • Thực hiện chồng lớp các véc tơ, tính xấp xỉ và phân tích thống kê.
  • Tạo ra các đặc tính cho sự kiện và chồng xếp các đặc tính của các sự kiện đó.
  • Chuyển đổi dữ liệu và các định dạng của dữ liệu theo rất nhiều loại định dạng.
  • Xây dựng những dữ liệu phức tạp, các mô hình phân tích và các đoạn mã để tự động hóa các quá trình GIS…
argiss. ​

Việc phát hành phần mềm ArcGIS 10.1 đánh dấu bước phát triển lớn trong ngành công nghệ GIS, ảnh hưởng mạnh đến cách mà người sử dụng truy cập và quản lý thông tin địa lý trong các năm tới. Theo truyền thống, việc tạo ra các bản đồ bằng công nghệ GIS yêu cầu phải có chuyên gia về công nghệ với nhiều kỹ năng và kinh nghiệm, nhưng tất cả sẽ thay đổi với phiên bản 10.1.

Với phiên bản này, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng phần mềm ArcGIS để: tìm kiếm, sử dụng, tạo, và chia sẻ bản đồ; cộng tác với người khác trong nhóm và cộng đồng bên ngoài tổ chức; triển khai các ứng dụng bản đồ với các template dễ dàng cấu hình; và tạo ra các ứng dụng sử dụng các hàm API.

Các bạn có thể tải bản miễn phí (dùng thử 30 ngày) từ ESRI 

Link: http://www.esri.com

 

ViLIS là một công cụ thực sự hiệu quả trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và tạo ra một môi trường mới, hiện đại cho các hoạt động của công tác quản lý đất đai. VILIS được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại của hãng ESRI (Mỹ) quản lý tích hợp cơ sở dữ liệu không gian và thuộc tính.

Xem tiếp...

DPSurvey là phần mềm xử lý số liệu trắc địa - bản đồ (ước tính, bình sai, đánh giá độ ổn định mốc lún, mốc chuyển dịch ngang công trình, chuyển đổi các hệ tọa độ, tính toán xử lý số liệu đo vẽ chi tiết, các tiện ích thành lập bản đồ, tạo mô hình số địa hình từ đó tự động vẽ đường đồng mức, vẽ và thiết kế mặt cắt, tính khối lượng đào đắp…). Đây là phần mềm chuyên dụng để tự động hoá công tác xử lý số liệu Trắc địa-bản đồ trên máy tính.

Xem tiếp...