Thứ sáu, ngày 19 Tháng 4 năm 2019

Email   |   Blackboard   |

Đăng nhập

Đăng nhập

Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Ghi nhớ trạng thái đăng nhập

1.  Mục đích,  ý nghĩa

- Tạo điều kiện cho giảng viên của Khoa có cơ hội được tiếp cận với những phương pháp học ngoại ngữ mới; cũng như được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm tự học ngoại ngữ của các giảng viên trong và ngoài khoa;

- Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giảng viên của Khoa, từ đó thúc đẩy nâng cao năng lực chuyên môn của giảng viên;

- Tiến tới đưa hoạt động trao dồi ngoại ngữ mang tính thường xuyên, hoạt động định kỳ hàng tháng (thành lập CLB nói tiếng Anh hoặc nhóm tự học ngoại ngữ của Công đoàn Khoa).

 

2. Thành phần tham dự

- Đại diện Ban thường vụ Công đoàn trường;

- Toàn thể công đoàn viên khoa Tài nguyên và Môi trường;

- Đại diện công đoàn viên các tổ công đoàn trực thuộc.

3. Chi tiết:

Gồm 06báo cáo của Công đoàn viên Khoa viên khoa Tài nguyên và Môi trường và Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, chi tiết báo cáo viên và các chuyên đề:

STT

Người báo cáo

Tên chuyên đề

Ghi chú

1

TS. Phan Ngọc Thạch

Phương pháp học Tiếng Anh cho người đi làm

K.SPNN

2

ThS. Phạm Thế Hùng

Phương pháp tự học ngoại ngữ cho người mới bắt đầu

K.TNMT

3

TS. Hà Danh Đức

Phương pháp học Tiếng Anh hiệu quả

K.TNMT

4

ThS. Nguyễn Thị Phương

Nghiên cứu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh

K.TNMT

5

ThS.Bùi Minh Triết

Nâng cao vốn Tiếng Anh thông qua việc soạn bài giảng

K.TNMT

6

Lâm Tuyết Hương

Rèn kỹ năng nghe hiểu thông qua các tài liệu nghe nhìn

K.TNMT

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt: