Thứ hai, ngày 06 Tháng 7 năm 2020

Email   |   Blackboard   |

Đăng nhập

Đăng nhập

Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Ghi nhớ trạng thái đăng nhập

Trồng cây lưu niệm cùng Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân chuyến công tác của Vụ trưởng ở Trường Đại học Đồng Tháp

Một số hình ảnh

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, ngoài trời