Thứ hai, ngày 23 Tháng 9 năm 2019

Email   |   Blackboard   |

Đăng nhập

Đăng nhập

Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Ghi nhớ trạng thái đăng nhập

Thông báo tổ chức hội thảo: tải về

Quy định cấu trúc báo cáo: tải về

Thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014 và chào đón Xuân Giáp Ngọ 2014, Nhà trường sẽ xuất bản Tập san Xuân Đại học Đồng Tháp - Xuân Giáp Ngọ 2014 phổ biến trong toàn trường.

Xem toàn bộ thông báo