Thứ hai, ngày 06 Tháng 7 năm 2020

Email   |   Blackboard   |

Đăng nhập

Đăng nhập

Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Ghi nhớ trạng thái đăng nhập

1. Thông tin chung:

- Tên ngành: Khoa học Môi trường

- Mã ngành tuyển sinh:7440301

- Tuyển sinh theo 2 phương thức là xét tuyển theo học bạ và kết quả thi THPTQG.

- Tổ hợp xét tuyển: Toán - Lý - Hóa (A00), Toán - Hóa - Sinh (B00), Toán - Hóa - Tiếng Anh (D07), Toán-Sinh-Tiếng Anh (D08).

- Bằng Kỹ sư.

2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Chuyên viên tư vấn các thủ tục môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Chuyên viên thực hiện, quản lý công tác ISO, sản suất sạch, an toàn lao động (HSE);

- Kỹ sư quản lý và vận hành các công trình xử lý chất thải, xử lý nước cấp và thoát nước.

- Chuyên viên quy hoạch, thiết kế các chương trình đánh giá, quan trắc môi trường, giáo dục môi trường;

- Chuyên viên phân tích các thông số chất lượng môi trường đất, nước và không khí.

- Chuyên viên quản lý các thủ tục hành chính trong môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên;

3. Nơi tuyển dụng:

- Công ty tư vấn trong lĩnh vực môi trường và những tổ chức liên quan đến bảo vệ môi trường;

- Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

- Trung tâm quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường của tư nhân và nhà nước;

- Bệnh viện, công ty, doanh nghiệp trong nước và liên doanh với nước ngoài.

- Công ty cấp nước sạch, thoát nước và công trình đô thị;

- Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực môi trường như Sở, phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Y tế, Xây dựng, Công thương, cảnh sát môi trường;

- Các khu bảo tồn như Vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên;

- Trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp dạy nghề.

Tỷ lệ có việc làm là trên 95%, sinh viên học tập loại khá trở lên sẽ được giới thiệu việc làm khi tốt nghiệp.