Thứ hai, ngày 24 Tháng 9 năm 2018

Email   |   Blackboard   |

Đăng nhập

Đăng nhập

Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Ghi nhớ trạng thái đăng nhập

Thông tin tuyển dụng của Trung tâm Quan trắc - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang: xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015 của UBND Thị xã Hồng Ngự: xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng nhân sự ngành Thủy sản của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Mebipha: xem chi tiết thông báo 

  • Vị trí: Nhân viên Thương mại thủy sản và Kỹ thuật thương mại thủy sản
  • Số lượng:20
  • Nơi làm việc:Đồng Bằng Sông Cửu Long
  • Mô tả công việc:

Hiện nay, do nhu cầu mở rộng thị trường, chúng tôi cần tuyển dụng 20 nhân viên Thương mại thủy sản và Kỹ thuật thương mại thủy sản.

Xem tiếp...

  • Vị trí: NVTT, Giám sát, Lab, Kỹ thuật dưỡng
  • Số lượng:100
  • Nơi làm việc: Lab, Kỹ thuật dưỡng: tại Quảng Ngãi & Ninh Thuận; NVTT, Giám sát: toàn quốc
  • Mô tả công việc:

Xem tiếp...