Thứ hai, ngày 23 Tháng 9 năm 2019

Email   |   Blackboard   |

Đăng nhập

Đăng nhập

Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Ghi nhớ trạng thái đăng nhập

Tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đợt 2 năm 2018. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 03/01/2019. Chi tiết xem link đính kèm.