In bài này 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (AQUATECH BENTRE) cần tuyển kỹ sư nuôi trồng thủy sản. Phụ trách kỹ thuật cho các trại nuôi cá tra công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm tại đây.