Thứ bảy, ngày 24 Tháng 8 năm 2019

Email   |   Blackboard   |

Đăng nhập

Đăng nhập

Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Ghi nhớ trạng thái đăng nhập

 

 

Ngày 11/11/2018, lớp Đại học Khoa học môi trường 2015 đã có chuyến tham quan và thực tập tại Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen. Chuyến thực tập là một phần nội dung của môn Bảo tồn đa dạng sinh học. Các bạn sinh viên đã tiến hành các hoạt động điều tra, khảo sát mức độ đa dạng của thực vật, ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến sự phân bố thực vật tại Láng Sen. Các bạn sinh viên còn được phổ biến về những nghiệp vụ thực tế của khu bảo tồn. Hướng dẫn đoàn có anh Lâm là cựu sinh viên khóa 2009 ngành khoa học môi trường.