Thứ hai, ngày 25 Tháng 5 năm 2020

Email   |   Blackboard   |

Đăng nhập

Đăng nhập

Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Ghi nhớ trạng thái đăng nhập

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI CÁC ĐỒNG CHÍ VỀ DỰ SINH HOẠT LỆ CHI BỘ THÁNG 11/2019 

THỜI GIAN: 17H00 NGÀY 12/11/2019 (THỨ BA) 
ĐỊA ĐIỂM: 202B3
NỘI DUNG:
1. Báo cáo tình hình hoạt động tháng 11/2019; phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2019
2. Báo  cáo chuyên đề: 
Đồng chí Lương Thái Ngọc, đồng chí Trần Kim Hương với chuyên đề "Phương pháp tự nghiên cứu, học tập để không ngừng nâng cao trình độ kiến thức cho cán bộ, đảng viên"
3. Báo cáo thời sự: 
Đồng chí Phạm Văn Hiệp 
4. Chi bộ thảo luận, bỏ phiếu giới thiệu viên chức đưa vào quy hoạch chức danh quản lý đơn vị.
P/S: Vì tính chất quan trọng của cuộc họp, mong các đồng chí sắp xếp thời gian đến dự họp đầy đủ và đúng giờ. 
Trân trọng ./.