Thứ hai, ngày 23 Tháng 9 năm 2019

Email   |   Blackboard   |

Đăng nhập

Đăng nhập

Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Ghi nhớ trạng thái đăng nhập

Chi bộ Khoa Tài nguyên và Môi trường thông báo họp lệ tháng 5

Thời gian họp: 17h30 ngày thứ hai 11/5

Địa điểm: 206 B2  

Đề nghị các đồng chí dự họp đầy đủ.  

 Trân trọng thông báo.