Thứ hai, ngày 14 Tháng 10 năm 2019

Email   |   Blackboard   |

Đăng nhập

Đăng nhập

Tên đăng nhập *
Mật khẩu *
Ghi nhớ trạng thái đăng nhập

Ngày 25-11 vừa qua, tại Phòng Bảo vệ luận án, Nhà Điều hành, Trường Đại học Cần Thơ, NCS. Phạm Quốc Nguyên - Phó Trưởng Bộ môn, phụ trách Bộ môn Khoa học Môi trường đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường chuyên ngành Môi trường Đất và nước, mã số 62440303 với tên đề tài Biến động NH4+/NH3 và H2S trong ao nuôi, ảnh hưởng của chúng lên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) và biện pháp giảm thiểu

Đại diện Khoa có Thầy Phạm Thế Hùng - Phó Trưởng Khoa và Cô Ngô Thạch Thảo Ly - Tổ trưởng Công đoàn đến dự và chúc mừng.