Kế hoạch xuất bản năm 2017

TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP
TẠP CHÍ KHOA HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  01/KH-TCKH-ĐHĐT

TP. Cao Lãnh, ngày  09  tháng   01  năm 2017

 KẾ HOẠCH XUẤT BẢN
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 
NĂM 2017

      Căn cứ vào Quyết định số 1794/GP-BTTTT ngày 01/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cấp giấy phép hoạt động cho Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;

      Căn cứ vào Quyết định số 685/QĐ-ĐHĐT ngày 09/11/2012 của Trường Đại học Đồng Tháp về việc thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;

      Ban biên tập Tạp chí Khoa học đề xuất kế hoạch xuất bản Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp trong năm 2017 như sau:

STT

Tên của Tạp chí

Thời gian dự kiến xuất bản

1

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp số 24

02/2017

2

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp số 25

4/2017

3

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp số 26

6/2017

4

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp số 27

8/2017

5

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp số 28

10/2017

6

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp số 29

12/2017


         TỔNG BIÊN TẬP                                                          BAN THƯ KÝ

                 (Đã ký)                                                                        (Đã ký)

           Phạm Minh Giản                                                            Phạm Hữu Ngãi

 

                                   DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

                                                    (Đã ký)

                                             Nguyễn Văn Đệ

Thư mời viết bài báo đăng TCKH ĐH Đồng Tháp số đặc biệt

Kế hoạch xuất bản năm 2016

STT

Tên của Tạp chí

Thời gian dự kiến xuất bản

1

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp số 18

02/2016

2

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp số 19

4/2016

3

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp số 20

6/2016

4

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp số 21

8/2016

5

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp số 22

10/2016

6

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp số 23

12/2016

Thư mời viết bài đăng Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

We have 137 guests and no members online

Lượt truy cập

2402748
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
0
0
2402248
0
0
2402748

Your IP: 44.212.94.18
Server Time: 2023-12-04 06:36:31

Thông tin Khoa học & ĐT

Thông báo

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC